Sanácia azbestu

Ponúkame komplexné riešenie v oblasti likvidácie azbestu.
Špecializujme sa na sanáciu azbestu.
Našou najväčšou prioritou je vysoká kvalita prevedenia, dodržania termínov a dohodnutého rozpočtu.
Všetky potrebné úkony súvisiace s odbornou likvidáciou azbestu vybavíme za vás. 
Cenová ponuka bez záväzkov. 

20200508_194119

Likvidácia azbestu na kľúč

Spoločnosť Montes company vám zaisťuje komplexné riešenie v oblasti likvidácie azbestu. Od likvidácie eternitových strešných krytín, likvidáciu stavieb s obsahom boletických panelov až po likvidáciu celých stavebných komplexov s výskytom azbestového nebezpečenstva. Našou najväčšou prioritou je vysoká kvalita prevedenia, dodržanie termínov a dohodnutého rozpočtu.

20200504_211649

Azbest

 • je nebezpečný pri vdychovaní vlákien, keď sú rozptýlené vo vzduchu vo forme veľmi malých vlákien a voľným okom neviditeľné,
 • je preukázaný karcinogén,
 • pri vdychovaní môže spôsobiť pľúcnu fibrózu – azbestózu,
 • môže zapríčiniť rakovinu pľúc, pleury alebo pobrušnice,
 • má tendenciu zosilniť účinok rozličných faktorov podporujúcich vznik nádorov.

Čo je azbestóza a mezoteliom?

Azbestóza  je ochorenie, ktoré vážne sťažuje dýchanie a spôsobuje smrteľnú nemoc. Je dokázané, že rakovina pľúc približne v 95% prípadov končí tragicky. 

Mezoteliom je nádor, vychádzajúci najčastejšie z pohrudnice. Vzniká predovšetkým pod vplyvom vdychovania azbestu. Od určenia diagnózy dochádza k smrti do 12 mesiacov.

azbestoza

Likvidácia azbestu

Spoločnosť Montes company vám zabezpečí všetky legislatívne kroky, potrebnú dokumentáciu, samotnú demontáž a uloženie odpadu na skládku nebezpečného odpadu na kľuč.
Úplnú likvidáciu a sanáciu materiálov s obsahom azbestu robíme technológiou, ktorá je v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky a zároveň vyhovuje predpisom platných v EÚ.

Likvidáciu azbestu má oprávnenie vykonávať len odborná a špecializovaná spoločnosť. Neodborná demontáž azbestu môže zapríčiniť verejné ohrozenie zdravia, ktoré sa považuje za trestný čin všeobecného ohrozenia.

Na prácu s azbestom dohliada regionálny úrad verejného zdravotníctva a odbor životného prostredia. 

Ak pri vykonávaní činností neočakávane prídete do styku s azbestom alebo s materiálmi podozrivými na obsah azbestu, resp. náhodne poškodíte materiály obsahujúce azbest, mali by ste vedieť ako správne postupovať. 

 1. Okamžite ukončiť pracovnú činnosť a ohlásiť  zodpovednej osobe výskyt azbestu. 
 2. Zaistiť (alebo požiadať zodpovednú osobu, aby zaistila) odovzdanie vzorky podozrivého materiálu na rozbor alebo konať podľa predpokladu, že materiál obsahuje azbest.
 3. Zodpovedná osoba by mala postupovať podľa zásad BOZP.

Poškodenie azbestu

Ak pri vykonávaní pracovnej činnosti neúmyselne poškodíte materiál obsahujúci azbest, mali by ste postupovať podľa nasledujúcich pokynov.

 1. Okamžite ukončiť pracovnú činnosť.
 2. Zabrániť všetkým osobám vstup do priestoru, kde sa azbest nachádza. 
 3. Skontrolovať či sa na vašom odeve nenachádza nejaký azbestový prach alebo úlomky azbestu. Ak áno, musíte bezodkladne odložiť kontaminovaný odev do plastového vreca. Ak je to možné, následne na to sa osprchovať alebo dôkladne umyť.

Likvidácia azbestu zahrňuje :

 • Konzultácie a poradenstvo
 • Vypracovanie potrebnej dokumentácie
 • Komunikáciu s regionálnym úradom verejného zdravotníctva a okresným úradom – odbor životného prostredia
 • Prejednávanie opatrení a technologického postupu
 • Odbornú demontáž a likvidáciu azbestu vyškoleným a skúseným personálom.

Pri likvidácii azbestu pracujeme s filtráciou vzduchu pomocou zariadenia s HEPA filtráciou triedy H14 (absolútny filter s účinnosťou 99,995%). Táto technológia zamedzuje šírenie azbestových vlákien mimo kontrolované pásmo, meranie prostredia na prítomnosť azbestových vlákien (v interiéri) a vypracovanie záverečnej správy.

Mám záujem o nezáväznú cenovú ponuku.

typ azbestu:

vlnitý eternitazbestové obloženie na budoveštvorcový hladký eternitazbest v interiériboletický panelazbestocementové rúryiné

špecifikácia budovy:

rodinný domopláštenie budovyhospodárska budovaazbestové rúrypanelový domazbest v interiériiné

Niesom stroj?

captcha